Registrering

Välkommen till FCEI:s webbutbildningsportal.
Registrera dig genom att fylla i uppgifterna nedan. Obs! Om du inte hör till ett specialidrottsförbund, välj Gäst eller Idrottsinstitut



Förnamn är obligatoriskt

Efternamn är obligatoriskt

E-postadress är obligatorisk

Lösenordet ska bestå av minst 5 tecken

Lösenordet ska bestå av minst 5 tecken

Specialidrottsförbund är obligatoriskt

Roll är obligatorisk

Födelsedatum är obligatoriskt
Jag har läst FCEI:s integritetsskyddsbeskrivning och jag ger mitt samtycke till användning och registrering av mina personuppgifter enligt dem. *
* Obligatoriskt fält
RENT SPEL ÄR BÄST

INTEGRITETSSKYDD FÖR FCEI:S WEBBUTBILDNING

Detta är en beskrivning av hur man behandlar de personers personuppgifter som deltar i Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI:s webbutbildningar. I beskrivningen beskrivs vilka personuppgifter som samlas in från webbportalen och hur de används.


1. Vilka uppgifter samlas in, för vilket ändamål, och hur används uppgifterna?
Vid registrering sparar programmet varje användares namn, e-postadress, födelsedatum, nationella specialidrottsförbund eller annan vald organisation, eventuell undergren, roll inom idrotten samt registreringsdatum. Dessutom registrerar programmet prestationsuppgifter för webbutbildningarna. Registreringen av prestationsuppgifter gör det också möjligt att genomföra webbutbildningen i delar. Registrerade användare får ett intyg i slutet av utbildningen.

Specialidrottsförbund och andra idrottsorganisationer behöver separata rapporter för att övervaka olika målgruppers prestationer i webbutbildningarna. Organisationen som valts i samband med registreringen kan förses med rapporter om utbildningarnas prestationsuppgifter och de insamlade personuppgifterna. Utöver den valda organisationen kan uppgifterna vid behov också lämnas till Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté (gäller främst stödidrottare och tävlingslaget). Uppgifterna används endast för att verifiera personens webbutbildningsresultat och överlämnas inte till någon tredje part.

2. Skyddande och radering av uppgifter
Alla uppgifter sparas i en skyddad databas. Uppgifterna raderas 10 år efter slutförande av den sista webbutbildningen.


Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf