Registrering

Välkommen till FCEI:s webbutbildningsportal.
Registrera dig genom att fylla i uppgifterna nedan. Obs! Om du inte hör till ett specialidrottsförbund, välj Gäst eller IdrottsinstitutFörnamn är obligatoriskt

Efternamn är obligatoriskt

E-postadress är obligatorisk

Lösenordet ska bestå av minst 5 tecken

Lösenordet ska bestå av minst 5 tecken

Specialidrottsförbund är obligatoriskt

Roll är obligatorisk

Födelsedatum är obligatoriskt
Jag har läst FCEI:s integritetsskyddsbeskrivning och jag ger mitt samtycke till användning och registrering av mina personuppgifter enligt dem. *
* Obligatoriskt fält
RENT SPEL ÄR BÄST

SEKRETESSPOLICY FÖR WEBBUTBILDNINGEN RENT SPEL ÄR BÄST

Detta är en beskrivning av hur man behandlar personuppgifter för dem som deltar i webbutbildningen Rent spel är bäst. I beskrivningen beskrivs vilka personuppgifter samlas in från webbportalen, hur dem används, vem har tillgång till dem och hur uppgifterna skyddas mot osaklig användning.

Dina personuppgifter skyddas i enlighet med dataskyddsförordningen. Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf är skyldig att behandla uppgifter konfidentiellt.

1. Vilka uppgifter samlas in och för vilket ändamål?
I programmet sparas varje användares namn, e-postadress, nationella specialidrottsförbund eller en annan organisation, eventuella undergren, roll i idrotten samt registreringsdatum och genomföringsdatum. Registrering av användarens namn och e-postadress används för förbättring av programmets användarbarhet och tack vare den kan användaren gå genom webbkursen i flera omgångar vid olika tidpunkter.

Dessutom samlar programmet in statistiska uppgifter om genomförande av olika delar för uppföljning och utveckling av programmet. Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf registrerar information om genomförande av programmet och informationen kan sändas till ett nationellt specialidrottsförbund, Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté. Några specialidrottsförbund förutsätter separata rapporter om genomförda kurser varvid anges både statistiska uppgifter och enskilda idrottares uppgifter. Därför är det viktigt att Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf kan utarbeta lämpliga rapporter.

Registrerade användare kan få sammandrag och ett intyg om sin genomförande när hela programmet har genomförts.

2. Vem har tillgång till uppgifterna och hur används dem?
När du anger ditt nationella specialidrottsförbund vid registrering kan förbundet informeras när du har genomfört webbutbildningen Rent spel är bäst. Ditt namn och e-postadress används bara för de ändamål som beskrivs ovan och de lämnas inte till utomstående.

3. Skyddande och radering av uppgifter
Alla uppgifter sparas i en skyddad databas. Risken för missbruk av uppgifter är låg eftersom programmet bara sparar idrottarens namn, e-postadress, nationella specialidrottsförbund eller en annan organisation, eventuella undergren, roll i idrotten samt registreringsdatum och datum för genomförande av utbildningar.

Uppgifterna raderas 10 år efter utbildningen.

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf